ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา 1/2558 การลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
	 ลงทะเบียน
- นิสิตชั้นปี 1              24 เม.ย. 2558 8:30 น.  ถึง 8 มิ.ย. 2558 21:00 น.
- นิสิตชั้นปี 2               1 พ.ค. 2558 8:30 น.  ถึง 8 มิ.ย. 2558 21:00 น.
- นิสิตชั้นปี 3               1 พ.ค. 2558 8:30 น.  ถึง 8 มิ.ย. 2558 21:00 น.
- นิสิตชั้นปี 4               1 พ.ค. 2558 8:30 น  ถึง 8 มิ.ย. 2558 21:00 น.
- นิสิตเทียบโอน นิสิตรุ่นตกค้าง    2 มิ.ย. 2558 8:30 น.  ถึง 8 มิ.ย. 2558 21:00 น.
นิสิตลาออกสมัครใหม่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 2.ปฏิทินการศึกษา 1/2558 การลงทะเบียน เพิ่ม ถอน(ด่วนมาก)
 -เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา    9 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง  14 มิ.ย.2558 21:00 น.
(ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชารายวิชาละ 50 บาท)
	-ลงทะเบียนล่าช้า และชำระเงิน     16 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง  22 มิ.ย.2558 21:00 น.
(โดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น และคิดค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 50 บาท)
	-เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา	     15 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง  22 มิ.ย.2558 21:00 น.
(คืนเงินค่าเล่าเรียน และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชารายวิชาละ 50 บาท)
	-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ติด W    23 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง 15 ก.ย. 2558 21:00 น.
(ไม่คืนเงินค่าเล่าเรียน และคิดค่าธรรมเนียมถอนรายวิชาละ 50 บาท)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 3. วิธีชำระเงินการลงทะเบียน 1/2558 (นิสิตชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น)(ด่วน)
งวดชำระเงินครั้งที่ 1 (แบ่งจ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 1 พ.ค. 2558 8:30 น. ถึง 22 มิ.ย. 2558 21:00 น.
งวดชำระเงินครั้งที่ 2 (แบ่งจ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 23 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง 15 ก.ค. 2558 21:00 น.
งวดชำระเงินครั้งที่ 3 (แบ่งจ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 16 ก.ค. 2558 8:30 น. ถึง 15 ส.ค. 2558 21:00 น.
งวดชำระเงินครั้งที่ 4 (แบ่งจ่าย 25% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 16 ส.ค. 2558 8:30 น. ถึง 15 ก.ย. 2558 21:00 น.
***ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า
ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 1 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท) 23 มิ.ย. 2558 8:30 น. ถึง 15 ก.ค. 2558 21:00 น.
ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 2 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท) 16 ก.ค. 2558 8:30 น. ถึง 15 ส.ค. 2558 21:00 น.
ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 3 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท) 16 ส.ค.2558 8:30 น. ถึง 15 ก.ย. 2558 21:00 น.
ชำระเงินล่าช้า งวดชำระเงินครั้งที่ 4 (คิดค่าธรรมเนียมวันละ 20 บาท) 16 ก.ย. 2558 8:30 น. ถึง 12 ต.ค. 2558 21:00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 4.คู่มือการลงทะเบียน
ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนิสิต
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 5.แบบฟอร์มลงทะเบียน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล