ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ขาดหลักฐาน(ด่วนที่สุด)
ด่วนนักศึกษาที่ยังไม่ให้หลักฐานดังต่อไปนี้ กรุณานำหลักฐานมาติดต่อทางงานทะเบียน และวัดผล
1. ใบแสดงผลการเรียน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาไม่มีหลักฐานดังกล่าวนักศึกษาจะถูกระงับใช้สิทธิในระบบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
 2.คู่มือการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบบริการการศึกษา
ประกาศโดย   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2553
 3.แบบฟอร์มลงทะเบียน(ด่วน)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล