ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ลงทะเบียนล่าช้า(ด่วนที่สุด)
ประกาศ! การลงทะเบียนล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น นิสิตสามารถดูขั้นตอนได้ที่บอร์ดหน้าห้องงานทะเบียน ห้องโถง อาคาร 1
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2558
 2.คู่มือการลงทะเบียน(ด่วนที่สุด)
ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนิสิต
ประกาศโดย   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 กันยายน 2557
 3.แบบฟอร์มลงทะเบียน(ด่วน)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล